ارزان شد!

فرمالین 15 میل

( 100069 )

ویژگی‌های محلول فرمالین - :Formanic

- قابل استفاده جهت ضد‌عفونی کردن و پانسمان کانال دندان

- موثر در پالپکتومی درجه ۴

- حجم: ۱۵ میلی‌لیتر

 Nik Darman

74,000 تومان

73,000 تومان

1000 قلم

محلول فرمالین - :Formanic

جهت ضد‌عفونی و پانسمان ریشه کانال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محلول فرمالین در پالپکتومی درجه ۴ موثر می‌باشد.

محلول فرمالین برند نیک درمان در حجم ۱۵ میلی لیتر عرضه می‌گردد.

ایران
Nik Darman
01/04/2024
۱۵ میل