نوار پرداخت کامپوزیت

( 1000701 )

ویژگی‌های نوار پرداخت کامپوزیت - Polyester Abrasive Strips:

- پوشیده شده از ذرات آلومینیوم اکساید

- مناسب برای پرداخت و پولیش نهایی ترمیم‌های دندانی

- دو قسمتی: قسمت  نازک(۸۰ میلی‌متر) و قسمت ضخیم( ۷۸میلی‌متر)

- ابعاد: ۴*۱۷۰ میلی‌متر

- تعداد در بسته: ۱۰۰ عدد

 Maquira

120,000 تومان

1000 قلم

نوار پرداخت کامپوزیت - Polyester Abrasive Strips:

برای پرداخت و پولیش نهایی ترمیم‌های دندانی مناسب می‌باشد.

از ذرات آلومینیوم اکساید پوشیده شده است.

دارای دو قسمت  نازک(۸۰ میلی‌متر) و قسمت ضخیم( ۷۸میلی‌متر) می‌باشد.

نوار پرداخت کامپوزیت ماکوئرا با ابعاد ۴*۱۷۰ میلی‌متر در بسته‌بندی ۱۰۰ عددی عرضه می‌گردد.

برزیل
Maquira
۱۰۰ عدد
۴*۱۷۰ میلی‌متر
01/03/2025
Maquira