ژل نرم کننده کانال 10 میل

( 1000103 )

ویژگی های ژل نرم کننده کانال - RC Glide Gel:

- محلول ویسکوز کارآمد بر پایه آب جهت کیلیت نمودن و روان کردن کانال ریشه

- موجب سهولت حرکت ریمر و فایل در طول فرایند آماده سازی کانال ریشه

- افزایش چسبندگی ماده به اینسترومنت

- محتویات بسته: دو سرنگ 5 میلی لیتری

 Nik Darman

123,000 تومان

1000 قلم

ژل نرم کننده کانال - RC Glide Gel:

محلول ویسکوز کارآمد بر پایه آب جهت کیلیت نمودن و روان کردن کانال ریشه می باشد که موجب سهولت حرکت ریمر و فایل در طول فرایند آماده سازی شیمیایی - فیزیکی کانال ریشه دندان می گردد.

سدیم ادتات موجود در فرآورده می تواند جداشدن یون های کلسیم را بهبود بخشد تا کانال ریشه به خوبی تمیز شده و شکل گیرد.

ژل روان کننده باعث چسبندگی ماده به اینسترومنت مورد استفاده و کاهش احتمال شکستن فایل درون کانال می شود.

ترکیبات این محصول سدیم ادتات (Tetrasodium EDTA) 19%، حامل پایه آب و گلیسرین است.

ژل نرم کننده کانال برند نیک درمان در بسته های حاوی دو سرنگ 5 میلی لیتری عرضه می گردد.

روش استفاده:

1. به روش معمول، محفظه پالپ را باز کرده و فضای کافی جهت دسترسی به کانال ریشه را ایجاد نمایید.

2. پالپ را برداشته و کانال را با محلول شستشو دهید.

3. ژل را درون کانال قرار دهید.

4. پس از پایان فرایند معمول اعمال فایل، کانال و محفظه پالپ را با محلول شستشو دهید.

5. کانال را با کن کاغذی خشک کرده و مسدود نمایید.

ایران
Nik Darman
دو سرنگ 5 میلی لیتری
01/09/2023